top of page

אבחון הרחם ורירית הרחם

העמוד בבניה ...

תמונה עמוד אבחון מומים רחמיים מולדים.jpg

קיימים מספר סוגים של פגיעות בהתפתחות המילרינית:

 

1. פגיעה בקנלזציה (ספטום וגינלי)

2. מטורציה חד צדדית של הצנור המילריני רחם חד קרני).

3. הפרעה באיחוי המלא בין שני הצנורות ( רחם דידלפיס, רחם דו קרני)

הפרעה ברקנליזציה לאחר איחוי( רחם מחיצתי)

קיימות 2 חלוקות של מומי רחם:

1. סיווג  של החברה האמריקאית לפוריות  שעדיין מקובל בארהב ובישראל

2. סיווג חדש של החברה האחרופית לפוריות אשר פורסם בשנת 2015

סיווג אמרקאים לתת מומים רחמיים.jpg

הסיווג האמריקאי לתת קבוצות  של מומים רחמיים מולדים

Classification of Mullerian Anomalies-ASRM – 1998

וחלוקה של אנומליות בנרתיק של גדעוני

Classification of Vaginal anomalies Gidwani et al,1999

3.jpg

תיאור סכימתי של האנומליות לפי החלוקה האמריקאית  ל 7 קבוצות ולתת קבוצות

4.jpg

חשיבות באבחון מומים במערכת המין

 

1.זיהוי המום לצורך הערכה וטיפול. עקב בעיה קלינית כלשהיא
2.זיהוי מומים נלווים מערכת השתן.
מערכת השמיעה.
מערכת השלד
3. לצורך טיפול מוקדם במום חסימתי למניעת הרס רירית הרחם וזרימה אחורה של הדם הוסתי.
4.לצורך הערכת מומים העלולים לגרום לאי פוריות, הפלות חוזרות, האטה בצמיחה העוברית
ומצגים פתולוגיים בלידה.

מטרת האבחון בזיהוי אנומליות רחמיות ונרתיקיות

זיהוי והגדרה של האנומליה הרחמית ו או הנרתיקית
מיפוי מדויק של האגן לאורך כל מערכת המין
זיהוי אורך המחיצה ברחם.
זיהוי מדויק של המרחק ביו אורטרה ושלפוחית מקדימה
מרחק הרקטום מאחור.
מרחק מקרום הבתולים.
מרחק של הפריטונאום מלמעלה.

תמונות אולטראסאונד תלת מימד של רחמים אנומליים
רחם מחיצתי

5.jpg

רחם קשתי

שמאל למעלה.jpg

רחם חד קרני

ימין.jpg

מיקום פוטנציאלי של מחיצות בנרתיק

שמאלה למטה.jpg

רחם דידלפי עם מחיצה אורכית בנרתיק החוסמת את הרחם השמאלי

ימין למטה.jpg

הארגון האירופי לפוריות הגדיר מחדש לקבוצות ותת קבוצות את מומי הרחם צוואר הרחם והנרתיק במכלול אחד.
כאן מוצג המיון הרשמי של מומי רחם על פי הארגון האירופי לפוריות
הקבוצות הראשיות מתייחסות לרחם (U)
קבוצת משנה ראשונה מתייחסת לצוואר הרחם ( C)
קבוצת המשנה השנייה מתייחסת למומי הנרתיק (V)

בתמונה הבאה  מוצגת  החלוקה  הגרפית  של מומי רחם  עם הוראות הביצוע על גבי הגרף
 

12.jpg

בישראל עדיין משתמשים בחלוקה הקלאסית של מומי הרחם לפי האיגוד האמריקאי לפוריות.
ההגדרה ומונחים של האגוד האירופי שונה אך כלל הוא מקיף יותר .
בעתיד הקרוב יצטרך האיגוד הישראלי לתת את הדעת באיזה שיטה יש להשתמש בינתיים השימוש הנרחב יותר הוא בחלוקה הקלאסית האמריקאית.

bottom of page